Tietosuoja

Tietosuoja hotellissamme

PilotFinn Oy kerää asiakkaiden tietoja henkilötietolakia noudattaen. Voit tutustua Pilot Airport Hotellin asiakasrekisterin rekisteriselosteeseen alta.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot lähettämällä allekirjoitetun tarkastuspyynnön osoitteeseen Pilot Airport Hotel, Veromäentie 1 01510 Vantaa. Edellä mainittuun osoitteeseen voit ilmoittaa myös tiedot omia tietojasi koskevasta oikaisusta, täydennyksestä tai poistosta.

Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta osoitteeseen Veromäentie 1, 01510 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen hotel@airporthotelpilot.fi.
Kiellon voi myös ilmoittaa hotelliin kirjauduttaessa majoituskorttia täytettäessä.

Tietosuojaseloste PilotFinn Oy